Портал працює у тестовому режимі. Приймаємо зауваження або пропозиції

Обов’язки виробника, імпортера, дистриб'ютора

Обов’язки економічних операторів в ланцюгу постачання

Економічні оператори, які беруть участь в мережі постачання та дистрибуції, повинні вжити належних заходів щоб продукція, яку вони розміщують на ринку ЄС, відповідала всім обов’язковим вимогам ЄС.

Законодавство ЄС визначає в якості економічних операторів (суб’єктів господарської діяльності) виробника, уповноваженого представника, імпортера та дистриб’ютора.


Виробник

Виробник - це будь-яка фізична або юридична особа (резидент чи нерезидент ЄС), яка:

 • виготовляє (або замовляє проектування чи виготовлення) продукцію та вводить її в обіг під своїм власним найменуванням або торговельною маркою;
 • збирає, упаковує, обробляє або маркує готову продукцію і вводить її в обіг під своїм найменуванням або торговельною маркою;
 • вводить в обіг продукцію, що була у вжитку з третьої країні, а будь-яку продукцію, яка не була виготовлена в ЄС;
 • імпортер або дистриб’ютор (розповсюджувач), що змінює продукцію або поставляє її під своїм найменуванням або торговельною маркою.
 • Це означає, що якщо продукція продається під найменуванням або торговельною маркою іншої особи, саме ця особа буде вважатись виробником.

Обов’язки виробника:

 • Провести оцінку відповідності або замовити її проведення третій стороні (нотифікованому органу). У будь-якому випадку, виробник несе повну відповідальність за відповідність продукції
 • Скласти необхідну технічну документацію
 • Скласти Декларацію про відповідність
 • Супроводити продукцію інструкціями та інформацією щодо її безпечності, відповідно до законодавства ЄС
 • Забезпечити виконання вимог щодо простежуваності продукції
 • Нанести маркування відповідності (знак CE та, там, де необхідно, інші знаки) на продукцію згідно із відповідним законодавством
 • Забезпечити наявність процедур, щоб серійне виробництво гарантувало додержання відповідності
 • Сертифікувати продукцію та/або систему якості, якщо це необхідно.
 • Важливо! Виробник повинен співпрацювати з компетентними національними органами, які здійснюють ринковий нагляд, у випадку, якщо продукція становить ризик або є невідповідною.

Уповноважений представник

Виробник може призначити уповноваженого представника в ЄС (імпортер, дистриб’ютор), щоб діяти від його імені при виконанні певних завдань. При цьому виробник, який не є резидентом ЄС, не зобов’язаний мати уповноваженого представника.

Уповноважений представник:

 • резидент ЄС;
 • особа, що діє від імені виробника на виконання певних завдань адміністративного характеру;
 • не є торговельним представником виробника;
 • не може складати технічну документацію; змінювати продукцію за власною ініціативою з метою приведення її у відповідність; здійснювати заходи, необхідні для забезпечення того, що виробничий процес забезпечував відповідність продукції.

Уповноважений представник може бути призначений для виконання наступних завдань:

 • наносити на продукцію знак CE (та інше маркування, якщо необхідно), а також номер нотифікованого органу,
 • складати та підписувати декларацію ЄС про відповідність,
 • зберігати декларацію та технічну документацію для надання у розпорядження національних органів ринкового нагляду та співпрацювати з ними на їхню вимогу,
 • надавати компетентному національному органу всю інформацію та документацію, необхідну для засвідчення відповідності продукції, на вмотивований запит такого органу,
 • співпрацювати з компетентними національними органами, на їхню вимогу, щодо вжиття будь-яких дій для усунення ризиків, спричинених продукцією, яка входить до сфери їх відповідальності.

Імпортер

Імпортер - це фізична або юридична особа, обов’язки якої значною мірою будуються на типі обов’язків, які покладаються на виробника, що є резидентом Європейського Союзу. В ЄС імпортер - це не просто перепродавець продукції, він відіграє ключову роль у гарантуванні відповідності імпортованої продукції.

Імпортер:

 • резидент ЄС;
 • вводить продукцію з третьої країни в обігу на ринку ЄС;
 • має забезпечити, що виробник правильно виконав свої обов’язки.

Перед введенням продукції в обіг імпортер повинен забезпечити:

 • що виробник провів належні процедури оцінки відповідності;
 • що виробник склав технічну документацію, наніс знак відповідності (наприклад, знак CE), виконав свої зобов’язання щодо простежуваності та супроводив, де необхідно, продукцію інструкціями та інформацією щодо безпечного використання в разі необхідності.

Імпортер також повинен:

 • зазначити свої (1) найменування, (2) зареєстровану торгову назву або торговельну марку та (3) адресу, за якою з ним можна зв'язатись стосовно продукції;
 • забезпечити, що протягом періоду, коли продукція перебуває під його відповідальністю, зберігання або транспортні умови не впливають негативно на відповідність продукції вимогам ЄС;
 • зберігати копію декларації ЄС про відповідність протягом 10 років після того, як продукція була введена в обіг, або протягом періоду, передбаченого для окремого товару;
 • забезпечити, що технічна документація може бути надана компетентному національному органу на його вимогу;
 • на вимогу органів ринкового нагляду імпортер повинен надати відомості про будь-якого суб’єкта господарської діяльності, який поставив йому і якому він поставив продукцію (протягом 10 років).

В окремих випадках від імпортера, як і від виробника, може вимагатися провести або замовити проведення випробувань зразків продукції, яка вже введена в обіг. При цьому імпортери, які мають підстави вважати, що продукція, введена ними в обіг, не відповідає вимогам ЄС, повинні негайно вжити коригувальних заходів, необхідних для приведення продукції у відповідність, вилучити або відкликати її, якщо це необхідно. Більше того, якщо продукція становить ризик, імпортери мають негайно проінформувати про це компетентні національні органи в країнах ЄС.


Дистриб’ютор

Дистриб’ютор (або розповсюджувач) - це фізична або юридична особа в ланцюгові постачання, котра надає продукцію на ринку, яка не є ані виробником, ані імпортером, але відіграє ключову роль в контексті ринкового нагляду.

Перед наданням продукції на ринку дистриб’ютор повинен пересвідчитись, що:

 • на продукцію нанесені всі необхідні знаки відповідності (наприклад, знак CE);
 • продукція супроводжується відповідними документами (наприклад, декларацією ЄС про відповідність), інструкціями та інформацією щодо її безпечності за необхідністю;
 • виробник та імпортер зазначили своє (1) найменування, (2) зареєстровану торгову назву або торговельну марку та (3) адресу, за якою з ним можна зв'язатись стосовно продукції.

В разі ризиків для споживача, дистриб’ютор повинен інформувати виробника або імпортера та співпрацювати з компетентним органом для запобігання або мінімізації цих ризиків, а саме:

 • ініціювати коригувальні заходи, якщо існує підозра у невідповідності вимогам;
 • допомагати органам ринкового нагляду у визначенні особи виробника або імпортера, відповідального за продукцію;
 • співпрацювати з компетентним органом і надавати всю інформацію та документацію, необхідну для демонстрації відповідності продукції;
 • на запит органів ринкового нагляду надавати відомості про особу будь-якого суб’єкта господарської діяльності, який поставив йому або якому він поставив продукцію (протягом 10 років).

Продовжуючи відвідування веб-сайту, Ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності