Портал працює у тестовому режимі. Приймаємо зауваження або пропозиції

Пошуковий інструмент кодів УКТЗЕД за обраними товарами

Пошуковий інструмент кодів УКТЗЕД за обраними товарами

Розділ Товари
Розділ I (01-05) Живi тварини; продукти тваринного походження
Розділ II (06-14) Продукти рослинного походження
Розділ III (15) Жири та олiї тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готовi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
Розділ IV (16-24) Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники
Розділ V (25-27) Мiнеральнi продукти
Розділ VI (28-38) Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Розділ VII (39-40) Полiмернi матерiали, пластмаси та вироби з них; каучук, гума та вироби з них
Розділ VIII (41-43) Шкури необробленi, шкiра вичинена, натуральне та штучне хутро та вироби з них; шорно-сiдельнi вироби та упряж; дорожнi речi, сумки та аналогiчнi товари; вироби з кишок тварин (крiм кетгуту з натурального шовку)
Розділ IX (44-46) Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля; корок та вироби з нього; вироби iз соломи, альфи та iнших матерiалiв для плетiння; кошиковi та iншi плетенi вироби
Розділ X (47-49) Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон, одержанi з вiдходiв та макулатури; папiр, картон та вироби з них
Розділ XI (50-63) Текстильнi матерiали та текстильнi вироби
Розділ XII (64-67) Взуття, головнi убори, парасольки вiд дощу та сонця, палицi, стеки, батоги та їх частини; пiр'я оброблене i вироби з нього; штучнi квiти; вироби з волосся людини
Розділ XIII (68-70) Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв; керамiчнi вироби; скло та вироби iз скла
Розділ XIV (71) Перли природнi або культивованi, дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння, дорогоцiннi метали, метали, плакованi дорогоцiнними металами, та вироби з них; бiжутерiя; монети
Розділ XV (72-83) Недорогоцiннi метали та вироби з них
Розділ XVI (84-85) Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Розділ XVII (86-89) Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Розділ XVIII (90-92) Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi, медичнi або хiрургiчнi; годинники всiх видiв; музичнi iнструменти; їх частини та приладдя
Розділ XIX (93) Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя
Розділ XX (94-96) Рiзнi промисловi товари
Розділ XXI (97) Твори мистецтва, предмети колекцiонування та антикварiат

Продовжуючи відвідування веб-сайту, Ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності