Портал працює у тестовому режимі. Приймаємо зауваження або пропозиції

Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії

Угода (учинена 08.10.2020, набула чинності 31.12.2020).

Переглянути текст Угоди

Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії

Огляд вимог до експорту

Зміст Угоди

Зверніть увагу! Велика Британія оголосила про скасування всіх ввізних мит і тарифних квот на українську продукцію як спосіб підтримки України у війні з рф. У травні 2022 року була підписана відповідна угода, що юридично закріпила таке рішення. Вона діятиме 12 місяців, але може бути продовжена за домовленістю між сторонами на новий термін.

Додаткова інформація – повідомлення Міністерства економіки України, Department for International Trade (Велика Британія)

Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії замінить у двосторонніх відносинах з Великою Британією Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Новий міжнародний договір базується на Угоді про асоціацію з ЄС та є її продовженням у двосторонніх відносинах між Україною та Сполученим Королівством.

8 жовтня 2020 року у м. Лондон Президентом України Володимиром Зеленським і Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном було підписано Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії.

З метою виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності Угодою, 16 грудня 2020 року Верховна Рада України прийняла в цілому Закон про ратифікацію Угоди між Україною та Сполученим Королівством.

У разі недостатності інформації, будь ласка, звертайтеся за роз’ясненнями до профільного департаменту Мінекономіки через гарячу лінію.

1 січня 2021 року Угода між Україною та Великою Британією набула чинності.

На звернення Кабінету Міністрів України Велика Британія скасувала всі мита та обмеження на український експорт згідно з умовами Угоди про вільну торгівлю, яка мала повноцінно запрацювати для України з 2023 року.

Домовленості в розрізі глав Розділу Угоди полягають у наступному:

1. Глава «Національний режим та доступ товарів на ринки» встановлює загальні засади та правила щодо скасування мит, зборів та інших платежів при торгівлі товарами, застосування нетарифних заходів, спеціальні положення щодо товарів. Зокрема, глава містить положення щодо графіку та умов тарифної лібералізації торгівлі товарами (тарифна пропозиція), механізмів скасування Україною експортних мит та лібералізації торгівлі промисловою продукцією (секонд-хенд).

Кількість нелібералізованих тарифних ліній для експорту до Сполученого Королівства та України складає:

Сполучене Королівство Україна
Рік Мито Вхідна ціна Тарифна квота Мито Тарифна квота
2021   163 27 364 603 73
2023 0 27 364 262 73
2021 0 27 364 242 73

Кількість тарифних квот, які будуть відкриті для України становить 36 (+4 додаткові), а для Сполученого Королівства – 3(+2 додаткові). Нульові тарифні квоти встановлюються британською стороною додатково до наданих в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Крім того з метою розгляду прискорення та розширення сфери скасування ввізного мита у торгівлі положеннями цієї глави передбачається термін для перегляду торговельних положень Угоди 2 роки з моменту набуття нею чинності.

2. Глава «Засоби захисту торгівлі» встановлює положення щодо глобальних захисних заходів, а також положення стосовно антидемпінгових та компенсаційних механізмів.

3. Положення глави «Технічні бар’єри в торгівлі» з метою спрощення доступу до ринків регламентують загальні принципи підготовки, застосування технічних регламентів, стандартів і робіт з оцінки відповідності, окреслюють вимоги до маркування та етикетування. Крім того, передбачається можливість започаткування на горизонтальному та галузевому рівнях діалогу з нормативно-правових питань шляхом обміну інформацією, досвідом та даними, а також науково-технічного співробітництва з метою покращення якості технічних регламентів, стандартів, тестування, ринкового нагляду та акредитації.

4. З метою сприяння здійсненню торгівлі товарами, що охоплюються санітарними та фітосанітарними заходами, положення глави щодо «Санітарних та фітосанітарних заходів» визначають процедури взаємодії договірних сторін з питань верифікації, обміну інформацією, встановлення еквівалентності, сертифікаційних процедур, перевірок імпорту та інспекційних місій, відповідних захисних заходів.

Окремі положення глави регламентують діяльність Підкомітету з управління санітарними та фітосанітарними заходами.

5. Глава «Митні питання та сприяння торгівлі» визначає положення щодо транзиту, взаємодії митних органів з бізнесом, стягування мит та інших виплат, оцінки митної вартості тощо. Для проведення консультацій та моніторингу виконання цієї глави передбачається діяльність Підкомітету з питань митного співробітництва.

Окремим додатком до Угоди є «Протокол про взаємну адміністративну допомогу в митній сфері» – документ, яким детально окреслено весь процес взаємодії митних органів України та Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії з питань протидії шахрайству, контрабанди, іншим правопорушенням у сфері транскордонного переміщення вантажів.

«Протокол щодо визначення концепції «походження товарів» та методів адміністративного співробітництва», який є окремим додатком до Угоди, визначає принципи двосторонньої кумуляції при визначенні країни походження товару, встановлює обсяги переробки товарів, при яких змінюється країна–походження. Для України та Сполученого Королівства кумуляцію в рамках ЄАВТ+ЄС включено в двосторонню кумуляцію. Крім того, у даному Протоколі визначені загальні принципи видачі та верифікації сертифікатів про походження товарів. Також невід’ємною частиною Протоколу є Спільна декларація між Україною та Сполученим Королівством щодо тристороннього підходу до правил походження товарів із врахуванням поточного перебігу ситуації навколо переговорного процесу між Лондоном і Брюсселем щодо умов торгівлі після 31.12.2020.

6. Глава «Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля» містить положення щодо:

 • процедурних та правових аспектів заснування компаній;
 • умов надання транскордонних послуг за чотирма типами постачання, обсягів взаємної лібералізації ринків послуг Україною та Сполученим Королівством Великобританії і Північною Ірландією;
 • тимчасового перебування на території іншої сторони фізичних осіб з метою здійснення підприємницької діяльності;
 • регуляторних рамок та процедур загального застосування у сфері комп’ютерних, поштових, кур’єрських, телекомунікаційних, фінансових та транспортних послуг, електронної торгівлі та забезпечення поточних платежів та руху капіталу.

7. Глава «Державні закупівлі» передбачає взаємну симетричну лібералізацію доступу до державних контрактів України та Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії на засадах прозорості та недискримінації. Встановлені порогові значення для застосування відповідного законодавства.

8. Глава «Інтелектуальна власність» покликана сприяти виробництву та комерціалізації новітніх та творчих продуктів, а також досягти належного та адекватного рівня захисту прав інтелектуальної власності. Відповідні положення охоплюють захист авторських та суміжних прав, географічних зазначень, торгових марок, дизайнів, патентів, даних медичних препаратів, даних продуктів захисту рослин, даних топограм, генетичних ресурсів, традиційних знань та фольклору.

З метою посилення співробітництва та діалогу стосовно географічних зазначень передбачено створення Підкомітету з питань географічних зазначень.

9. Положення глави «Конкуренція» передбачає умови забезпечення конкуренції, які сформовані в окремих частинах щодо антиконкурентних дії та злиття та щодо державної допомоги. Зокрема, встановлюються правила вільної та неупередженої конкуренції, функціонування природних монополій, державних підприємств та підприємств із спеціальним статусом; визначають принципи, умови надання державної допомоги, взаємовідношення встановлених правил з відповідними документами СОТ.

10. Окремою главою розділу регламентуються «Питаннями, пов’язаними з торгівлею енергоносіями». Зокрема, дано визначення енергетичних товарів, окреслені положення щодо їх транзиту і транспортування, встановлені принципи регулювання цін на енергоносії та уникнення подвійного ціноутворення.

11. Відповідними главами розділу встановлюються засади прозорості та встановлюється процедура врегулювання спорів з торговельних питань.

12. Положення глави «Торгівля та сталий розвиток» визначають взаємозв’язок між питаннями економічного розвитку та впровадженням відповідних природоохоронних та соціальних політик та стратегій. Статті глави також окреслюють механізм взаємодії та моніторингу урядових структур, функціонування відповідної панелі експертів, діалог з громадянським суспільством.

Окремими положеннями глави передбачено діяльність Підкомітету з питань торгівлі та сталого розвитку.

Також є низка питань, пов’язаних з практичним аспектами імплементації преференційного торговельного режиму. Нижче наведені найбільш поширені з таких запитань, а також надані відповіді на них. Перелік питань не є вичерпним, і впродовж певного часу імплементації Угоди буде систематично доповнюватися.

Тарифи

Зверніть увагу! Велика Британія оголосила про скасування всіх ввізних мит і тарифних квот на українську продукцію як спосіб підтримки України у війні з рф. У травні 2022 року була підписана відповідна угода, що юридично закріпила таке рішення. Вона діятиме 12 місяців, але може бути продовжена за домовленістю між сторонами на новий термін.

Додаткова інформація – повідомлення Міністерства економіки України, Department for International Trade (Велика Британія)

Умови Угоди про вільну торгівлю між Україною і Великою Британією передбачають взаємне скасування ввізних мит на більшість української продукції з початку дії Угоди, тобто ввізне мито на українську продукцію становить 0%.

Винятком є окремі категорії продукції, щодо яких передбачене встановлення тарифних квот або поступове зниження мит протягом декількох років.

Перелік таких категорій продукції та графік викладений у Додатках до Угоди:

Якщо код товару відсутній у даних переліках, це означає, що ставка ввізного мита на нього становить 0% з початку дії Угоди про вільну торгівлю.

Додаткове джерело інформації про актуальні митні тарифи Великої Британії – на сайті Market Access Map.

Детальний ґайд щодо користування ресурсом і пошуку інформації про митні тарифи – за посиланням.

Пошуковий інструмент митних кодів УКТЗЕД за обраними товарами – за посиланням.


Матеріали підготовлені за фінансової підтримки уряду Німеччини через німецьку федеральну компанію Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Тарифні квоти

Зверніть увагу! Велика Британія оголосила про скасування всіх ввізних мит і тарифних квот на українську продукцію як спосіб підтримки України у війні з рф. У травні 2022 року була підписана відповідна угода, що юридично закріпила таке рішення. Вона діятиме 12 місяців, але може бути продовжена за домовленістю між сторонами на новий термін.

Додаткова інформація – повідомлення Міністерства економіки України, Department for International Trade (Велика Британія)

Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Великою Британією передбачає встановлення тарифних квот на низку категорій аграрної продукції.

Тарифна квота визначає обсяг товару українського походження, який може бути імпортовано до Великої Британії за пільговою ставкою мита 0%.

Встановлення безмитних тарифних квот Великої Британії передбачено для 36 видів товарів:

 • Яловичина
 • Свинина
 • М'ясо баранини
 • М'ясо птиці та напівфабрикати з м'яса птиці
 • Молоко, вершки, згущене молоко та йогурти
 • Сухе молоко
 • Вершкове масло та молочні пасти
 • Яйця та альбуміни
 • Мед
 • Часник
 • Цукор
 • Інший цукор
 • Цукрові сиропи
 • Пшениця м’яка, пшеничне борошно та гранули
 • Ячмінь, ячмінне борошно та гранули
 • Овес
 • Кукурудза, кукурудзяне борошно та гранули
 • Ячмінна крупа та борошно; зерно зернових злаків, оброблене іншими способами
 • Солод та пшенична клейковина
 • Крохмаль
 • Оброблений крохмаль
 • Висівки, відходи та залишки
 • Гриби
 • Оброблені томати
 • Виноградний та яблучний соки
 • Продукція з обробленого молока
 • Оброблена продукція з масла
 • Цукрова кукурудза
 • Оброблена продукція з цукру
 • Оброблена продукція із зернових
 • Оброблена продукція з молоточних вершків
 • Харчові продукти
 • Етанол
 • Сигари та цигарки
 • Манітол сорбіту
 • Продукти переробки солоду та крохмалю

При цьому для м’яса свинини, м’яса птиці, грибів, яєць та альбумінів встановлено додаткові тарифні квоти.

Перелік тарифних квот за категоріями продукції – за посиланням.

Постачання товарів понад визначений обсяг тарифної квоти підпадатиме під дію базової ставки імпортних мит, визначеної у Тарифному графіку Великої Британії.

Що означає додаткова тарифна квота?

Після того, як основна тарифна квота вичерпана для окремих товарів, які входять до даної тарифної квоти, встановлено додаткові обсяги. Велика Британія передбачила додаткові тарифні квоти для м’яса свинини, м’яса птиці, грибів, яєць та альбумінів.

Хто здійснюватиме адміністрування тарифних квот для імпорту до Великої Британії товарів походженням з України?

Адміністрування квот за принципом «Перший прийшов - перший обслуговується» здійснюватиметься Управлінням з податкових і митних зборів Великої Британії на запит Департаменту з міжнародної торгівлі.

Чи можна експортувати після того, як тарифна квота була використана?

Так, імпорт товарів понад визначений обсяг підпадатиме під загальний режим імпорту.

Чи можуть бути збільшені обсяги тарифних квот у рамках Угоди про вільну торгівлю?

Відповідно до Спільної Декларації щодо статті 29(4) Угоди з Великою Британією вже у 2022 році Україна та Сполучене Королівство можуть розпочати консультації щодо перегляду обсягів тарифної квоти на м’ясо птиці та напівфабрикати з м’яса птиці, після того, як український імпорт такої продукції перевищить 80% від обсягу відповідної квоти.

Де можна ознайомитись з інформацією про поточні залишки тарифних квот Великої Британії для України, загальні вимоги щодо імпорту до Сполученого Королівства?

Інформація про квоти та інформація, пов’язана з імпортом, як загальна, так і специфічна для України, й надалі буде публікуватися на веб-сайті Управління з податкових і митних зборів Великої Британії у розділі Торговий тариф. Посилання на інформацію про квоти публікується для кожного коду товару, де застосовується квота, і доступ до нього здійснюється за допомогою вкладки імпорту. Функція пошуку квот доступна шляхом доступу до функції квоти, що відображається на банері gov.uk у верхній частині кожної сторінки.

Додаткова інформація щодо трансформації системи адміністрування тарифних квот у зв’язку з виходом Великої Британії з ЄС доступна за посиланням.


Матеріали підготовлені за фінансової підтримки уряду Німеччини через німецьку федеральну компанію Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Правила походження

Для того, щоб скористатися преференціями у рамках вільної торгівлі між Україною та Великою Британією, товар повинен мати статус походження з України, тобто відповідати визначеним правилам походження, які викладені у Протоколі І.

ВАЖЛИВО! Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії не є стороною Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження.

Документами, що підтверджують відповідність товару правилам походження, є сертифікати з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED. Сертифікати видають митні органи України.

Отримання сертифікату з перевезення товарів EUR.1 або EUR-MED

Отримання сертифікату з перевезення товарів EUR.1 або EUR-MED в Україні відбувається відповідно до Порядку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 139 від 02 березня 2021 року.

Сертифікат видають митні органи України під час або після експорту товарів за місцем їх митного оформлення або за місцем державної реєстрації експортера. Термін дії сертифіката складає 4 місяці. Сертифікат видають безоплатно у термін не більше 8 робочих годин після реєстрації заяви на видачу сертифікату у відповідному структурному підрозділі митниці.

Передбачено застосування електронної заявки експортера для видачі сертифіката і видачу електронного сертифіката, а також запровадження на вебпорталі «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» сервісу перевірки факту видачі сертифікатів EUR.1 або EUR-MED у режимі реального часу.

Для отримання сертифіката експортер або його уповноважений представник повинен подати структурному підрозділу митниці наступні документи:

 • письмову або електронну заявку, що містить декларацію від експортера (детальну інструкцію щодо заповнення бланку сертифіката можна знайти у розділі II Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED);
 • якщо передбачається постачання однієї партії - декларацію постачальника (виробника) товарів, що мають преференційний статус походження (додаток 1 Порядку), та/або декларацію постачальника (виробника) товарів, що не мають преференційного статусу походження (додаток 2);
 • якщо передбачаються наступні постачання – довгострокову декларацію постачальника (виробника) товарів, що мають преференційний статус походження (додаток 3), та/або довгострокову декларацію постачальника (виробника) товарів, що не мають преференційного статусу походження (додаток 4). У такому разі при наступних постачаннях не будуть вимагати подання декларації.

Перелік підрозділів митниць, які здійснюють видачу сертифікатів та їх адреси розміщено за посиланням.

Що таке статус уповноваженого (схваленого) експортера?

Статус уповноваженого (схваленого) експортера дає змогу українським експортерам при експорті товарів до Великої Британії самостійно визначати країну походження товарів без оформлення сертифіката EUR.1/EUR-MED.

Схваленим експортером може бути підприємство-експортер, юридична особа, зареєстрована в Україні, за винятком митного брокера, яка здійснює постійні відправлення товарів на умовах угод та має право самостійно оформлювати декларацію-інвойс незалежно від вартості партії товару.

Для отримання статусу уповноваженого (схваленого) експортера підприємство-експортер подає до митниці за місцем своєї державної реєстрації відповідну заяву. Порядок надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера затверджено наказом Мінфіну від 07.10.2014 № 1013.

Термін дії статусу уповноваженого (схваленого) експортера не обмежений у часі.


Матеріали підготовлені за фінансової підтримки уряду Німеччини через німецьку федеральну компанію Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Вимоги до нехарчової продукції

Новий підхід до технічного регулювання, ринкового нагляду і торгівлі у Великій Британії після виходу країни з ЄС викладений у The UK Internal Market Act 2020. Даний закон також передбачає, що на території Північної Ірландії продовжує діяти технічне регулювання ЄС без змін.

Законодавство ЄС замінили відповідні регламенти Великої Британії, що містять вимоги до різних категорій продукції:

Категорія товарів Законодавство ЄС Законодавство Великої Британії
Загальна безпечність промислової продукції General product safety directive 2001/95/EC General Product Safety Regulations 2005 No. 1803
Продукція машинобудування Machinery directive 2006/42/EC Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 No. 1597
Іграшки Toy safety directive 2009/48/EC Toys (Safety) Regulations 2011 No. 1881
Піротехнічні вироби Pyrotechnics directive 2013/29/EU Pyrotechnic Articles (Safety) Regulations 2015 No. 1553
Електромагнітна сумісність Electromagnetic compatibility directive 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 No. 1091
Ліфти, підйомне обладнання Lifts directive 2014/33/EU Lifts Regulations 2016 No. 1093
Електричне обладнання низької напруги Low voltage electrical equipment directive 2014/35/EU Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 No. 1101
Неавтоматичні зважувальні інструменти Non-automatic weighing instruments directive 2014/31/EU Non-automatic Weighing Instruments Regulations 2016 No. 1152
Вимірювальні прилади Measuring instruments directive 2014/32/EU The Measuring Instruments Regulations 2016 No. 1153
Рекреаційні судна Recreational craft directive 2013/53/EU Recreational Craft Regulations 2017 No. 737
Радіообладнання Radio equipment directive 2014/53/EU Radio Equipment Regulations 2017 No. 1206
Прості вироби під тиском Simple pressure vessels directive 2014/29/EU Simple Pressure Vessels (Safety) Regulations 2016 No. 1092
Обладнання під тиском Pressure equipment directive 2014/68/EU Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016 No. 1105
Медичні прилади Medical devices directive 93/42/EEC Active implantable medical devices directive 90/385/EEC The Medical Devices Regulations 2002 No. 618
Прилади для діагностики in vitro In-vitro diagnostic devices directive 98/79/EC The Medical Devices Regulations 2002 No. 618
Будівельні вироби Construction products regulation 305/2011 Regulation (EU) 305/2011 on construction products (Регламент ЄС продовжує діяти у Великій Британії)

Стандартизація

Маркування

Доведення відповідності продукції вимогам, сертифікація

Технічна документація


Матеріали підготовлені за фінансової підтримки уряду Німеччини через німецьку федеральну компанію Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Вимоги до харчової продукції

У Великій Британії продовжують діяти вимоги до харчової продукції, аналогічні вимогам ЄС, а також відповідні законодавчі акти ЄС, які ці вимоги встановлюють.

Детальна інформація про вимоги ЄС до харчової продукції – за посиланням.

Вимоги до продукції тваринного походження

Вимоги до рослинної продукції

Додатково регульована продукція

Обмеження на імпорт продуктів харчування

Маркування


Матеріали підготовлені за фінансової підтримки уряду Німеччини через німецьку федеральну компанію Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Державні закупівлі

Де буде відбуватись опублікування британською стороною інформації щодо всіх запланованих закупівель, процедур державних закупівель, у тому числі відповідного законодавства та адміністративних рішень з метою доступу до неї будь-якого зацікавленого замовника та економічного оператора?

З 1 січня 2021 року Велика Британія публікуватиме можливості закупівель та інформацію на новому веб-сайті під назвою FindATender (FTS). Це повторюватиме принцип щоденних публікацій на ресурсі ЄС (EU’s Tenders Electronic Daily, TED).


Матеріали підготовлені за фінансової підтримки уряду Німеччини через німецьку федеральну компанію Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Додаткова інформація

Продовжуючи відвідування веб-сайту, Ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності