Портал працює у тестовому режимі. Приймаємо зауваження або пропозиції

Зовнішня торгівля України товарами у січні-лютому 2020 року

04 Травня 2020 10:03

Зовнішня торгівля України товарами у січні-лютому 2020 року

Зовнішньоторговельний оборот товарів у січні-лютому 2020 року у порівнянні з січнем-лютим 2019 року зменшився на 0,6% (-101,3 млн дол.) і становив 16,7 млрд дол.

Сальдо зовнішньоторговельного балансу товарів склалося від’ємним у сумі 422,7 млн дол. але покращилось у порівнянні з показниками січня-лютого 2019 року на 428,8 млн дол.

Експорт

Експорт товарів у січні-лютому 2020 року збільшився у порівнянні з січнем-лютим 2019 року на 2,1% (+163,8 млн дол.) і склав 8,1 млрд дол.

Збільшення обсягів експорту товарів відбулось за наступними товарними групами і пов’язано зі зростанням експортного постачання:

продукції АПК та харчової промисловості – на 270,3 млн дол. (+7,8%), у тому числі:

 • жирів та олій тваринного або рослинного походження – на 228,8 млн дол. (+30,6%);
 • зернових культур – на 89,8 млн дол. (+5,6%);
 • залишків і відходів харчової промисловості – на 32,1 млн дол. (+11,4%);
 • тютюну – на 17,0 млн дол. (+36,3%);
 • алкогольних і безалкогольних напоїв, оцту – на 5,2 млн дол. (+19,9%);
 • продуктів із зернових культур – на 5,1 млн дол. (+12,3%).

продукції машинобудування – на 116,5 млн дол. (+14,8%), у тому числі:

 • котлів, машин, апаратів та механічних пристроїв – на 83,5 млн дол. (+40,1%);
 • залізничних або трамвайних локомотивів – на 41,0 млн дол. (+74,3%);
 • плавучих засобів морських або річкових – на 17,3 млн дол. (+172,5%).

мінеральних продуктів – на 95,4 млн дол. (+14,0%), у тому числі:

 • руди, шлаків та золи – на 97,9 млн дол. (+19,8%);
 • енергетичних матеріалів, нафти – на 3,1 млн дол. (+2,1%).

продукції хімічної та пов’язаної з нею галузей промисловості – на 31,8 млн дол. (+8,8%), у тому числі:

 • добрив – на 20,9 млн дол. (+126,7%);
 • полімерних матеріалів, пластмаси – на 17,9 млн дол.(+22,5%);
 • органічних хімічних сполук – на 10,9 млн дол.(+55,6%).

продукції легкої промисловості – на 8,9 млн дол. (+4,5%), у тому числі:

 • інших готових текстильних виробів – на 7,9 млн дол. (+31,7%);
 • хутряної сировини – на 5,4 млн дол. (+172,2%).

В той же час, відбулось зменшення експорту товарів, зокрема:

продукції металургійного комплексу – на 293,1 млн дол. (-15,5%), у тому числі:

 • чорних металів – на 261,6 млн дол. (-15,8%);
 • виробів з чорних металів – на 31,3 млн дол. (-19,1%);
 • інших виробів з недорогоцінних металів – на 2,8 млн дол. (-14,2%);
 • мідь та виробів з міді – на 1,9 млн дол. (- 16,2%).

різних промислових товарів – на 42,4 млн дол. (-16,2%), у тому числі:

 • іграшок,ігор – на 1,3 млн дол. (-8,0%);
 • керамічних виробів – на 0,7 млн дол. (-3,7%).

деревини, паперової маси та виробів з неї – на 23,7 млн дол. (-7,8%), у тому числі:

 • деревини та виробів з деревини – на 17,4 млн дол. (-7,3 %);
 • друкованої продукції – на 4,6 млн дол. (-40,1 %);
 • паперу та картону – на 2,0 млн дол. (-3,8 %).

Найбільша питома вага в українському експорті належить:

 • продукції АПК та харчової промисловості (46,0%);
 • продукції металургійного комплексу (19,7%);
 • продукції машинобудування (11,2%);
 • мінеральним продуктам (9,6%).

Збільшення експорту товарів відбулося до країн:

 • Австралії та Океанії – на 113,9%;
 • Азії – на 21,0%;
 • Африки – на 5,7%;
 • СНД – на 2,4%.

Зменшення експорту товарів відбулося до країн:

 • Америки – на 35,3%;
 • Європи – на 8,3%.

Основними торговельними партнерами України в експорті товарів у січні-лютому 2020 року були:

№ з/п Назва країни Обсяг експорту товарів, млн дол. Темпи зростання/зниження, січень-лютий 2020 року до січня-лютого 2019 року, у % Питома вага країни у загальному обсязі експорту товарів з України, у %
1 Країни ЄС (28) 3 192,8 92,4 39,3
2 Китай 759,7 242,1 9,4
3 Туреччина 466,5 110,1 5,7
4 Єгипет 443,5 95,5 5,5
5 Російська Федерація 432,7 91,7 5,3
6 Індія 343,5 88,8 4,2
7 Білорусь 232,0 118,0 2,9
8 Республіка Корея 163,1 248,6 2,0
9 Алжир 133,4 112,4 1,6
10 Iрак 119,0 109,8 1,5

Імпорт

Імпорт товарів у січні-лютому 2020 року зменшився у порівнянні з показником січня-лютого 2019 року на 3,0% (-265,1 млн дол.) і склав 8,5 млрд дол. Зменшення імпортних надходжень у січні-лютому 2020 року відбулось за наступними товарними групами:

мінеральні продукти – на 269,7 млн дол. (-14,4%), у тому числі:

 • енергетичних матеріалів, нафти – на 239,3 млн дол. (-13,8%);
 • руди,шлаків та золи – на 18,5 млн дол.(-18,7%);
 • сіль;сірки;штукатурних матеріалів, цементу – на 11,9 млн дол.(-29,7%).

продукція машинобудування – на 230,1 млн дол. (-7,9%), у тому числі:

 • котлів, машин, апаратів та механічних пристроїв – на 176,1 млн дол. (-18,8%);
 • наземних транспортних засобів, крім залізничних – на 155,8 млн дол. (-15,8%);
 • залізничних або трамвайних локомотивів – на 30,0 млн дол. (- 59,6%).

продукція металургійного комплексу – на 45,7 млн дол. (-9,2%), у тому числі:

 • чорних металів – на 37,3 млн дол. (-21,2%);
 • виробів з чорних металів – на 21,0 млн дол. (-14,5%).

продукція хімічної та пов’язаної з нею галузей промисловості – на 27,4 млн дол. (-1,6%), у тому числі:

 • добрив – на 80,8 млн дол. (-33,5%);
 • продуктів неорганічної хімії – на 23,2 млн дол. (-31,3%);
 • органічних хімічних сполук – на 15,6 млн дол. (-14,6%);
 • інших продуктів хімічної промисловості – на 9,3 млн дол. (-3,7%).

деревини, паперової маси та виробів з деревини – на 8,0 млн дол. (-4,1%), у тому числі:

 • паперу та картону – на 9,7 млн дол. (-7,3%);
 • маси з деревини – на 5,5 млн дол. (-28,4%).

В той же час, відбулось збільшення імпорту товарів, зокрема:

продукції легкої промисловості – на 146,9 млн дол. (+35,0%), у тому числі:

 • одягу текстильного – на 38,7 млн дол. (+107,8%);
 • одягу трикотажного – на 34,1 млн дол. (+81,5%);
 • взуття – на 30,1 млн дол.(+37,4%);
 • трикотажних полотен – на 25,2 млн дол.(+170,7%);
 • хімічних штапельних волокон – на 12,6 млн дол. (+48,5%);
 • інших готових текстильних виробів – на 11,6 млн дол. (+27,1%).

продукції АПК та харчової промисловості – на 142,6 млн дол. (+15,5%), у тому числі:

 • їстівних плодів і горіхів, цитрусових – на 32,7 млн дол. (+29,4%);
 • молока і молочних продуктів; яєць, меду – на 22,5 млн дол. (+112,4%);
 • овочів, коренеплодів – на 19,9 млн дол. (+57,0%);
 • риби і ракоподібних – на 13,0 млн дол. (+13,0%);
 • алкогольних і безалкогольних напоїв та оцту – на 11,3 млн дол. (+18,9%);
 • какао і продуктів з нього – на 10,5 млн дол. (+20,8%).

різних промислових товарів – на 26,4 млн дол. (+9,9%), у тому числі:

 • меблів – на 17,6 млн дол. (+34,4%);
 • іграшок, ігор – на 10,3 млн дол. (+24,5%);
 • скла і виробів із скла – на 4,1 млн дол.(+10,1%).

Найбільша частка у загальному обсязі імпорту припадає на:

 • продукцію машинобудування (31,5%);
 • продукцію хімічної промисловості (19,7%);
 • мінеральні продукти (18,7%);
 • продукцію АПК та харчової промисловості (12,4%);
 • продукцію легкої промисловості (6,6%);
 • продукцію металургійного комплексу (5,3%).

Основні зовнішньоторговельні партнери України

Країни ЄС (28) є найбільшими торговельними партнерами України. Питома вага цих країн у зовнішньоторговельному обороті товарів України у січні-лютому 2020 року становила 40,7%.

Зовнішньоторговельний оборот товарів з країнами ЄС(28) у січні-лютому 2020 року зменшився на 5,2% (-372,5 млн дол.) по відношенню до січня-лютого 2019 року і склав 6,8 млрд дол.

Експорт товарів до країн ЄС(28) зменшився на 7,6% (-262,5 млн дол.) і становив 3,2 млрд дол. Імпорт товарів зменшився на 3,0% (-110,0 млн дол.) і склав 3,6 млрд дол. Сальдо торгівлі товарами з країнами ЄС склалося негативним у сумі 399,4 млн дол. та погіршилось на 152,5 млн дол. відносно січня-лютого 2019 року.

Зовнішньоторговельний оборот товарів України з Митним Союзом (Російська Федерація, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизстан) зменшився на 15,2% (- 372,5 млн дол.) у порівнянні з показниками січня-лютого 2019 року і склав 2,1 млрд дол. Питома вага країн Митного Союзу у зовнішньоторговельному обороті товарів України у січні-лютому 2020 року становила 12,5%.

Експорт товарів до країн Митного Союзу збільшився на 1,1% (+8,0 млн дол.) і склав 742,4 млн дол. Імпорт товарів зменшився на 22,2% (-380,6 млн дол.) і становив 1,3 млрд дол. Сальдо зовнішньоторговельного обороту товарів з цими країнами у січні-лютому 2020 року склалось негативним у сумі 594,2 млн дол., але покращилось на 388,6 млн дол. відносно січня-лютого 2019 року.

Зовнішньоторговельний оборот товарів з країнами СНД у січні-лютому 2020 року зменшився на 14,5% (-395,0 млн дол.) у порівнянні з показниками січня-лютого 2019 року і склав 2,3 млрд дол. Питома вага цих країн у зовнішньоторговельному обороті товарів України у січні-лютому 2020 року становила 14,0%.

Обсяг експорту товарів збільшився на 2,4% (+22,2 млн дол.) і склав 942,2 млн дол. Імпорт товарів зменшився на 23,2% (-417,2 млн дол.) і становив 1,4 млрд дол. Сальдо торгівлі товарами з цими країнами склалося негативним у сумі 442,6 млн дол., але покращилось на 439,4 млн дол. відносно січня-лютого 2019 року.

Російська Федерація залишилася серед основних торговельних партнерів України. Питома вага Російської Федерації у зовнішньоторговельному обороті товарів України за підсумками січня-лютого 2020 року становила 7,5%. Зовнішньоторговельний оборот товарів з Російською Федерацією у січні-лютому 2020 року зменшився на 23,7% (-387,9 млн дол.) по відношенню до січня-лютого 2019 року і склав 1,2 млрд дол. Експорт товарів до Російської Федерації зменшився на 8,3% (-38,9 млн дол.) і становив 432,7 млн дол. Імпорт товарів зменшився на 30,0% (-348,9 млн дол.) і склав 812,7 млн дол. Сальдо торгівлі товарами з Російською Федерацією склалося негативним у сумі 380,0 млн дол., але покращилось на 310,0 млн дол. відносно січня-лютого 2019 року.

Основними торговельними партнерами України є також Китай, Туреччина та США. На їх долю припадає відповідно 12,6%, 5,0% та 3,8% зовнішньоторговельного обороту товарів у січні-лютому 2020 року.

Зовнішньоторговельний оборот товарів з Китаєм у січні-лютому 2020 року збільшився на 28,4% (+464,2 млн дол.) та склав 2,1 млрд дол. Експорт товарів збільшився на 142,1% (+446,0 млн дол.) і становив 759,7 млн дол. Імпорт товарів збільшився на 1,4% (+18,2 млн дол.) і склав 1,3 млрд дол. Сальдо торгівлі товарів склалося від’ємним у сумі 578,0 млн дол., але покращилось на 427,8 млн дол. у порівнянні з показниками січня-лютого 2019 року.

Зовнішньоторговельний оборот товарів з Туреччиною у січні-лютому 2020 року збільшився на 17,5% (+124,8 млн дол.) і становив 836,7 млн дол.

Експорт товарів збільшився на 10,1% (+42,9 млн дол.) і склав 466,5 млн дол. Імпорт товарів збільшився на 28,4% (+81,8 млн дол.) і становив 370,2 млн дол. Сальдо торгівлі товарів склалося позитивним у сумі 96,3 млн дол., але погіршилось на 38,9 млн дол. відносно січня-лютого 2019 року.

Зовнішньоторговельний оборот товарів з США у січні-лютому 2020 року зменшився на 9,5% (-65,9 млн дол.) і становив 631,0 млн дол. Експорт товарів зменшився на 46,3% (-99,1 млн дол.) і склав 114,9 млн дол. Імпорт товарів збільшився на 6,9% (+33,2 млн дол.) і становив 516,1 млн дол. Сальдо торгівлі товарами склалося від’ємним у сумі 401,2 млн дол. та погіршилось у порівнянні з показниками січня-лютого 2019 року на 132,4 млн дол.

Новини за темою

Продовжуючи відвідування веб-сайту, Ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності