Портал працює у тестовому режимі. Приймаємо зауваження або пропозиції

Як отримувати сертифікати походження продукції?

Як отримувати сертифікати походження продукції?

Сертифікат про походження — документ спеціально установленої форми, який підтверджує, що товари/послуги вироблені або виконані в даній країні, і який містить інформацію для їх ідентифікації.

Сертифікат про походження товару є обов’язковим у випадках, передбачених статтею 44 Митного кодексу України.


Для підтвердження походження товарів/послуг переважно застосовуються такі форми сертифікатів:

Назва сертифіката Опис
Сертифікат походження загальної форми (англійською мовою) звичайна форма сертифіката — видається на всі товари, які мають українське походження відповідно до національного законодавства України, при експорті в країни, з якими не обумовлені правила визначення країни походження товарів; також видається у разі, коли товар не має преференційного доступу на ринок країни імпорту та у випадках відсутності або тимчасового припинення пільг на українські товари
Сертифікат походження загальної форми (російською мовою) звичайна форма сертифіката — видається при експорті в країни СНД в тих випадках, коли товар отримує українське походження згідно з національним законодавством України, проте не виконується якась з умов Правил визначення країни походження товарів, затверджених Рішенням Ради глав урядів СНД від 30.11.2000.
Преференційний (пільговий) сертифікат походження товарів форми СТ-1 (російською мовою) оформлюється на товари, що експортуються до країн СНД та задовольняють умови Правил визначення країни походження товарів, затверджених Рішенням Ради глав урядів СНД від 30.11.2000. Для країн, які не підписали згадане Рішення, діють положення двосторонніх угод, які передбачають застосування Правил визначення країни походження товарів, затверджених Рішенням Ради глав урядів СНД від 24.09.93. Сертифікат форми СТ-1 українською мовою застосовують в межах митної території України (в разі потреби підтвердження українського походження товарів, що перебувають в обігу в межах митної території України).
Сертифікат з перевезення (походження) товару EUR.1 видається для отримання преференційного доступу на ринок ЄС у рамках угод про вільну торгівлю з ЄС, Чорногорією, ЄАВТ.
Преференційний (пільговий) сертифікат форми EUR-1, серія М (англійською мовою) для експорту в Республіку Македонія згідно з положеннями Угоди про вільну торгівлю між Республікою Македонія та Україною. При визначенні походження товару та оформленні сертифіката необхідно керуватися положеннями цієї Угоди.
Преференційний (пільговий) сертифікат походження товарів форми А (англійською мовою) оформлюється для товарів, які підпадають під преференційний режим при експорті на ринки країн-донорів у рамках Генеральної Системи Преференцій (Японія, США, Канада, ЄС). Для видачі сертифіката форми A необхідно з'ясувати, чи користується пільгами при нарахуванні мита товар, що експортується на територію країни-донора (завантажити Рекомендовані кроки щодо визначення, чи підпадає товар під дію ГСП США).
Сертифікат походження форми У-1 (українською мовою) застосовується в межах митної території України у випадках, коли необхідно підтвердити українське походження товарів, які знаходяться в обігу в межах митної території України під час здійснення підприємницької діяльності іноземними суб'єктами господарської діяльності. Ця форма сертифіката походження може використовуватися і в інших випадках реалізації продукції в межах митної території України, якщо покупець бажає пересвідчитися, що продукція має українське походження. При визначенні походження необхідно керуватися чинним законодавством України.
Сертифікат походження послуг застосовується в межах митної території України для підтвердження того, що послуга (наприклад, транспортні перевезення) виконується українським підприємством в межах або за межами митної території України.
Сертифікат походження для преференційних товарів, що експортуються до Мексики для експорту до Мексиканських Сполучених Штатів товарів, яким на території Мексики надаються преференції.
Сертифікат вільного продажу підтверджує, що товар вільно без обмежень продається на території країни-експортера.

Роботи з визначення країни походження товарів/послуг, а також оформлення та засвідчення сертифікатів походження на товари/послуги виконуються Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами згідно із Законом України "Про торгово-промислові палати в Україні" (671/97-ВР) (№671/97-ВР від 02.12.97).

Визначення країни походження товарів/послуг, засвідчення і видача сертифікатів походження на товари/послуги здійснюються у відповідності до міжнародних конвенцій, міжнародних угод, чинного законодавства України та Інструкції про порядок визначення країни походження товарів/послуг, оформлення та засвідчення сертифікатів відповідних форм.


З метою виконання положень окремих угод про вільну торгівлю між Україною та країнами ЄС, ЄАВТ і Чорногорією експортерам продукції митницями ДФС видаються сертифікати з перевезення (походження) товару EUR.1.


Такий документ видається у разі, якщо його потрібно пред’явити при ввезенні на митну територію країн ЄС та ЄАВТ, Чорногорії як доказ, що товар(-и) українського походження відповідає(-ють) вимогам правил визначення преференційного походження при застосуванні преференційних ставок ввізного мита. Іншими словами, він призначений для застосування до товарів тарифних преференцій (тарифних пільг) у країнах ЄС.

Сертифікат видається на письмову заяву експортера або його уповноваженого представника посадовою особою митниці ДФС під час здійснення експорту товару(-ів) за місцем здійснення його (їх) митного оформлення, або після експорту товару(-ів) за місцем здійснення митного оформлення товару(-ів), або за місцем державної реєстрації експортера. Термін дії сертифіката складає 4 місяці.

Сертифікат видається безоплатно у найкоротший термін, але не більше восьми робочих годин після реєстрації заяви у структурному підрозділі митниці ДФС, на який покладено функції з видачі сертифіката.

Порядок заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 та бланки необхідних документів можна завантажити на сайті ДФС за посиланням.

Перелік підрозділів митниць ДФС та їх адреси розміщення, які здійснюють оформлення та видачу сертифікатів з перевезення (походження) товару EUR.1 розміщено за посиланням.

Для оперативного вирішення практичних питань з оформлення та заповнення сертифікатів з перевезення (походження) товару EUR.1 звертатися за телефонами ДФС (044) 247-27-70, (044) 247-28-05 або на поштову скриньку origin.unit@sfs.gov.ua.

Які документи необхідні для отримання сертифіката EUR.1?

Для отримання сертифіката експортер або уповноважений представник повинен подати структурному підрозділу митниці, на який покладено функції з видачі сертифіката, такі документи:

  • заяву, що містить декларацію від експортера, за формою, визначеною угодами про вільну торгівлю, та/або її електронну копію;
  • електронну копію сертифіката у разі заповнення його машинописом та (за наявності) заповнений відповідно до вимог угод про вільну торгівлю бланк сертифіката;
  • декларації постачальника (виробника), що підтверджують преференційне походження товарів з України відповідно до правил визначення преференційного походження, встановлених угодами про вільну торгівлю, та/або їх електронні копії. Рекомендації щодо заповнення таких декларацій з практичними прикладами їх заповнення, а також бланки необхідних документів розміщено на офіційному вебпорталі ДФС за посиланням.

Зверніть увагу!

Подаючи заяву про видачу сертифіката EUR.1, експортер має бути готовим у будь-який час на вимогу митних органів надати всі належні документи на підтвердження статусу походження розглядуваних товарів, а також виконання інших умов Протоколу 1 Угоди про асоціацію.

Сертифікат з перевезення товару EUR.1 має бути виданий і переданий експортерові одразу ж після здійснення чи забезпечення фактичного експортування товару. У виняткових випадках сертифікат може бути виданий після експортування товарів, яких він стосується, якщо:

  • він не був виданий під час експортування через помилки чи ненавмисний недогляд або через особливі обставини;
  • було доведено перед митними органами, що сертифікат з перевезення товару EUR.1 був виданий, але не прийнятий під час імпортування з технічних причин.

У яких випадках сертифікат EUR.1 не потрібен?

  • якщо загальна фактурна вартість партії товарів, що походять з України, не перевищує 6000 євро (для отримання тарифних преференцій в країнах ЄС та ЄАВТ, Чорногорії експортер самостійно декларує походження товарів з України в декларації інвойсі, текст якої наведено в додатках до угод про вільну торгівлю);
  • якщо експортер отримав статус уповноваженого (схваленого) експортера. Уповноважений (схвалений) експортер – підприємство-експортер, юридична особа, фізична особа - підприємець, що зареєстрована в Україні, за винятком митного брокера, яка здійснює постійні відправлення товарів на умовах угод та має право самостійно оформлювати декларацію незалежно від вартості товару і відповідає вимогам Порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера.
  • якщо в країні-імпорту (ЄС, ЄАВТ, Чорногорії) товари оподатковуються за нульовою ставкою ввізного мита Митного тарифу Європейського союзу (за винятком положень Правил щодо кумуляції та квот).

Продовжуючи відвідування веб-сайту, Ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності