Портал працює у тестовому режимі. Приймаємо зауваження або пропозиції

Державна підтримка бізнесу

У механізмі державного регулювання бізнесу особливе місце зай­має його державна підтримка. Саме тому Кабінет Міністрів України запровадив систему підтримки бізнесу, яка дозволить максимально зняти фінансове навантаження на підприємців у період карантинних обмежень.

Державна підтримка бізнесу

Державна підтримка

Для Food-бізнесу розроблено методичні рекомендації щодо запобігання поширення COVID-19 на виробництві.


Прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».


Презентовано портал «Помічник підприємця» та посібник «Легкі перевірки: порадник для бізнесу».


В Україні з’явився Гід з державних послуг.


Уряд дозволив використання копій цифрових документів у Дії, в тому числі цифрового податкового номера.


В Україні презентовано ґайд для іноземних інвесторів - «UkraineInvest Guide».


Нові електронні послуги та сервіси в «Дії».


Уряд затвердив Порядок надання одноразової компенсації підприємцям, які призупинять свою діяльність через карантинні заходи.


ФОПи й наймані працівники можуть оформити заявку на державну допомогу у зв’язку з «карантинними канікулами».


Верховна Рада прирівняла цифрові документи в Дії до паперових.


Уряд постановою від 24.02.2021 № 199 оновив Порядок надання фінансової державної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва.


Держава відновлює фінансову допомогу бізнесу та людям у зв'язку з посиленим карантином.


Прийнято Закон України «Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».


Уряд розширив державну підтримку аграріїв на 2021 рік.


У Дії стартувала послуга оформлення матеріальної допомоги для ФОПів та найманих працівників.


Допомогу від держави отримали близько 340 тисяч працівників та підприємців, які не працювали через карантинні обмеження.


Уряд запускає програму підтримки бізнесу, який найбільше постраждав під час пандемії.

Орендні платежі

На час дії відповідних обмежувальних карантинних заходів, запроваджених Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), обставинами, за які наймач (орендар) не відповідає відповідно до частини другої статті 286 Господарського кодексу України, частин четвертої та шостої статті 762 Цивільного кодексу України, також є заходи, запроваджені суб’єктами владних повноважень, якими забороняються певні види господарської діяльності з використанням орендованого майна, або заходи, якими забороняється доступ до такого майна третіх осіб.

Таким чином, якщо ви орендуєте приміщення та здійснюєте діяльність, яка була обмежена чи заборонена відповідно до умов каратину, маєте право домагатися скасування, відстрочення чи перенесення сплати орендних платежів, посилаючись на вищезазначену норму та відповідне положення Постанови КМУ від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (https://bit.ly/33ZAUYK), яким було обмежено чи заборонено здійснення саме вашої господарської діяльності на час карантину.

Джерело:

Останні зміни: https://bit.ly/3cZRKKo (ЗУ № 553-IX від 13.04.2020 р)

Державні гарантії

КМУ підтримав рішення надання часткових державних гарантій на портфельній основі.


КМУ затвердив законопроект про гарантії банкам, який дозволить бізнесу отримувати доступні кредити.


КМУ визначив механізм надання державних гарантій для підтримки мікро-, малого та середнього підприємництва.


Уряд розширив коло потенційних банків-кредиторів для відбору на отримання портфельних гарантій.

Програма стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії Covid-19

КМУ затвердив з доопрацюванням Програму стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії Covid-19.


Виконання Програми стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії Covid-19.

Засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)

Порядок засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) встановлюється Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами Регламентом засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Підставою для засвідчення форс-мажорних обставин є наявність однієї або більше форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), перелічених у ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» в редакції від 02.09.2014 року, а також визначених сторонами за договором, контрактом, угодою, типовим договором, законодавчими, відомчими та/чи іншими нормативними актами, які вплинули на зобов'язання таким чином, що унеможливили його виконання у термін, передбачений відповідно договором, контрактом, угодою, типовим договором, законодавчими та/чи іншими нормативними актами.

Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) засвідчуються за зверненням суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб по кожному окремому договору, окремим податковим та/чи іншим зобов’язанням/обов’язком, виконання яких настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання яких стало неможливим через наявність зазначених обставин.

Заява за встановленою ТПП України формою про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) (Додатки №№ 1, 2, 3, 4 до Регламенту) подається за підписом керівника підприємства, організації з відбитком печатки підприємства, або за його дорученням -довіреною особою. Заява фізичної особи подається за її підписом особисто або за її дорученням-довіреною особою.

До кожної окремої заяви додається окремий комплект документів.

Заявник несе відповідальність за повне та належне оформлення встановленої форми заяви для відповідної категорії заявників, достовірність викладених фактів, наданих документів, доказів, даних, вірність завірених ним копій згідно з чинним законодавством України.

Неналежне та неповне оформлення встановленої форми заяви для відповідної категорії заявників та/або ненадання документів, передбачених у цій заяві, є підставою для залишення заяви без розгляду з повідомленням про це заявника письмово.

Прийнята заява підлягає розгляду залежно від складності й обсягу документів протягом семи робочих днів із дня звернення суб`єкта господарської діяльності та протягом двадцяти одного робочого дня - з дня звернення фізичної особи.

Закон №3329-д щодо додаткової підтримки платників податків

Законом продовжено дію податкових пільг та спрощених адміністративних процедур до закінчення карантину.

Законом продовжено:

 • строк незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства з 1 березня по останній календарний день місяця, в якому уряд оголосить про закінчення дії карантину;
 • строк ненарахування пені;
 • мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок;
 • строк дії Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків».
 • Законом звільнено від сплати ЄСВ для підприємців до 31 травня 2020 року.

Законом у розділ ХХ Податкового кодексу України внесено зміни, якими передбачено «Тимчасово, суми податку на доходи фізичних осіб, що утримуються з доходів у вигляді доплат до заробітної плати, визначених відповідно до підпункту 2 пункту 5 розділу II Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», та нарахованих за періоди з 01 до 31 травня та з 01 до 30 червня 2020 року, медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я державної та/або комунальної власності, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів з запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS CoV-2, та лікуванні пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за переліком, що визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, компенсуються таким працівникам у повній сумі за рахунок коштів держаного бюджету України. Порядок виплати такої грошової компенсації затверджується Кабінетом Міністрів України».

Законом передбачено «На період з 02 квітня 2020 року до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включаються доходи у вигляді допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, які виплачуються (надаються) роботодавцем відповідно до статті 47-1 Закону України «Про зайнятість населення».

Законом «Тимчасово, на період по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), зупиняється перебіг строків, встановлених:

 • статтею 56 цього Кодексу (в частині процедури адміністративного оскарження), щодо скарг платників податків (крім скарг щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від’ємного значення з податку на додану вартість), що надійшли (надійдуть) по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), та/або які не розглянуті станом на 18 березня 2020 року. Таке зупинення не породжує будь-яких наслідків, передбачених статтею 56 Податкового кодексу України;
 • статтями 52-53 цього Кодексу щодо надання контролюючими органами індивідуальних податкових консультацій в письмовій формі;
 • статтями 73 та 78 цього Кодексу щодо надання платниками податків відповідей на запити контролюючих органів (крім запитів контролюючих органів щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від’ємного значення з податку на додану вартість), що надійшли (надійдуть) платникам податків по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

З першого календарного дня місяця, наступного за місяцем, в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19) перебіг строків, які зупинялися відповідно до цього пункту, продовжується з урахуванням часу, що минув до такого зупинення».

Проект Закону зареєстровано за №3329-д.

Тимчасове скасування штрафів

Тимчасово штрафні санкції не застосовуються за наступні порушення, вчинені щодо періодів з 01 до 31 березня та з 01 квітня до 30 квітня 2020 року:

 • несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску;
 • неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів);
 • несвоєчасне подання звітності, передбаченої цим Законом, до податкових органів. При цьому частина друга пункту 7 частини 11 статті 25 цього Закону щодо такого порушення, вчиненого щодо періодів з 01 до 31 березня та з 01 квітня до 30 квітня 2020 року, не застосовується.

Протягом періодів з 01 до 31 березня та з 01 до 30 квітня 2020 року платникам єдиного внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню.

Для ФОП, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, та членів фермерського господарства , які не сплачували страхові внески, за періоди з 01 до 31 березня та з 01 до 30 квітня 2020 року на підставі впровадженого законом тимчасового звільнення від нарахування та сплати єдиного внеску, такі періоди включаються до страхового стажу та вважається, що страхові суми було сплачено у розмірі мінімального страхового внеску, визначеного законодавством для кожного з таких періодів.

Застосування РРО

Вимога застосування РРО відкладається до 01 січня 2021 року та 01 квітня 2021 року, окрім ФОП окремо визначених категорій.

До 01 січня 2021 року відкладається вимога застосування РРО платниками єдиного податку другої - четвертої груп незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень, крім тих, які здійснюють:

 • реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
 • реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення.

До 01 квітня 2021 року РРО не застосовуються платниками єдиного податку другої - четвертої груп (ФОП), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:

 • реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет;
 • реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
 • реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я;
 • реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;
 • роздрібну торгівлю уживаними товарами у магазинах (група 47.79 КВЕД);
 • діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування, якщо така діяльність є іншою, ніж визначена пунктом 11 статті 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»;
 • діяльність туристичних агентств, туристичних операторів;
 • діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення (група 55.10 КВЕД);
 • реалізацію текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках), деталей та приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку, що затверджується КМУ.

Відтерміновується:

 • збільшення розміру санкцій за порушення вимог Закону щодо використання реєстраторів розрахункових операцій з 01 жовтня 2020 року до 01 січня 2021 року
 • набрання чинності ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» до 01 серпня 2020 року (до запропонованих змін набрання чинності планувалося з 19 квітня 2020 року), а окремих його положень — відтермінувати до 01 січня 2021 року (замість 01 жовтня 2020 року).

Актуальні питання, пов’язані із запровадженням програмних РРО.


КМУ звільнив від використання РРО підприємців, що працюють у селах.


Застосування РРО/ПРРО та ведення обліку товарних запасів з 1 січня 2022 року.

Податкові канікули

За порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 01 березня до 31 травня 2020 року, штрафні санкції не застосовуються, крім санкцій за:

 • порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема страхування додаткової пенсії;
 • відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу;
 • порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на акцизних складах, які застосовуються на загальних підставах;
 • порушення нарахування, декларування та сплати ПДВ, акцизного податку, рентної плати.

Протягом періоду з 01 березня до 31 травня 2020 року платникам податків не нараховується пеня, а нарахована, але не сплачена за цей період пеня - підлягає списанню. Не нараховується та не сплачується за період з 01 березня року до 30 квітня 2020 року плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки, у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, та використовуються ними в господарській діяльності. Проте, оскільки податкові декларації щодо плати за землю за весь 2020 рік вже до 20 лютого цього року були подані платниками плати за землю (крім фізичних осіб) до органів Державної податкової служби, їм цим Законом надано право подати уточнюючу податкову декларацію, у якій відобразити зміни податкового зобов’язання із сплати плати за землю за відповідні місяці. Тобто у податковій декларації за період з 1 березня до 30 квітня буде відсутня сума плати за землю. Фізичним особам – платникам плати за землю перерахунок буде здійснюватися відповідними органами Державної податкової служби. Податок на об’єкти нежитлової нерухомості, відмінні від земельної ділянки, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, не нараховується за період з 01 березня до 30 квітня 2020 року.

Тимчасово звільняються від нарахування та сплати ЄСВ за періоди з 01 до 31 березня та з 01 квітня до 30 квітня 2020 року за себе:

 • фізичні особи – підприємці;
 • особи, які провадять незалежну професійну діяльність (наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності);
 • члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.

Таке звільнення від сплати ЄСВ поширюється також на платників, якими не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу.

Мораторій на здійснення заходів державного нагляду

Тимчасово, до 31 травня 2020 р., забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, окрім державного нагляду (контролю):

 • за діяльністю суб’єктів господарювання, які, відповідно до затверджених КМУ критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності, віднесені до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику;
 • у сфері дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;
 • у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Таким чином, якщо дата проведення планових заходів державного нагляду (контролю), що визначена річними планами органів державного нагляду (контролю), припадає на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), планові заходи державного нагляду (контролю) відносно таких суб’єктів господарювання проводитися не будуть із врахуванням зазначених вище винятків.

Не підпадають під заборону позапланові заходи державного нагляду (контролю) відповідно до підстав, визначених статтею 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Обмеження запроваджені Законом України № 533-IX від 17 березня 2020 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Дізнайся хто і коли планує перевіряти твій бізнес на Інспекційному порталі.


Мораторій на перевірки бізнесу під час карантину - роз’яснення Мінекономіки.

Закон № 3220 щодо підтримки платників податків

Законом передбачаються наступні положення:

 • запровадження податкових канікул з 1 березня до 30 квітня 2020 року: звільнення ФОП від сплати ЄСВ, а також звільнення від земельного податку, податку на об’єкти нежитлової нерухомості, орендної плати за земельні ділянки;
 • заборона перевірок господарської діяльності (крім групи з високим ступенем ризику) до 31 - травня 2020 року, а також документальні та фактичні перевірки податковою службою до 18 травня 2020 року;
 • скасування штрафів за порушення податкового законодавства, вчинені з 1 березня по 30 квітня 2020 року;
 • до 1 липня 2020 року продовжено термін подання річної декларації про майновий стан і доходи;
 • виплата допомоги з тимчасової непрацездатності у розмірі 50% середньої зарплати під час протидії COVID-19 за період перебування у спеціалізованих закладах охорони здоров'я та на самоізоляції під медичним наглядом.

Мораторій на податкові перевірки

Запроваджується мораторій на проведення податкових (або органами державної податкової служби) документальних та фактичних перевірок на період з 18 березня до 31 травня 2020 року, окрім документальних позапланових перевірок лише тих платників податків, які задекларували про відшкодування їм (тобто повернення) з державного бюджету ПДВ у сумі - більше 100 тис. грн, а саме: перевірок у частині виключно законності ними такого декларування.

Документальні та фактичні перевірки, що були розпочаті до 18 березня 2020 року та не були завершеними, тимчасово зупиняються на період до 31 травня 2020 року. Таке зупинення перериває термін проведення перевірки та не потребує прийняття будь-яких додаткових рішень контролюючим органом.

Мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на період з 18 березня до 18 травня 2020 року.

Документальні перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску, що були розпочаті до 18 березня 2020 року та не були завершеними, зупиняються до 18 травня 2020 року.

Документальні планові податкові перевірки, які мали розпочатися у періоді з 18 березня до 31 травня 2020 року та на день набрання чинності Законом не були розпочаті, переносяться на інший період, а інформація про їх перенесення включається до оновленого плану-графіку, який оприлюднюється на офіційному вебсайті Державної податкової служби до 30 березня 2020 року.

На період з 18 березня до 31 травня 2020 року зупиняється перебіг термінів давності, передбачених Податковим кодексом (ст. 102), а саме: 3 роки з дня граничного терміну подання податкової декларації для сплати платником податків суми, визначеної органами Державної податкової служби за результатами перевірки такого платника податків або 7 років для платників податків, які використовують правила трансфертного ціноутворення.

ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»


09.02.2021 р. набула чинності постанова Кабміну від 03.02.2021 № 89, якою скорочено строк дії обмеження в частині дії мораторію на проведення деяких видів перевірок.

Так, у частині дії мораторію на проведення деяких видів перевірок, дозволено проведення таких видів перевірок юридичних осіб:

 • тимчасово зупинених документальних та фактичних перевірок, що були розпочаті до 18 березня 2020 р. та не були завершеними;
 • документальних перевірок, право на проведення яких надається з дотриманням вимог пункту 77.4 статті 77 Кодексу;
 • документальних позапланових перевірок з підстав, визначених підпунктами 78.1.1 та/або 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 Кодексу, суб’єктів господарювання реального сектору економіки, які сформували податковий кредит за рахунок оформлення ризикових операцій з придбання товарів/послуг (із переліку ризикових платників податків, визначених у межах роботи Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у засобах масової інформації фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету України, утвореної відповідно до Постанови Верховної Ради України від 24 квітня 2020 р. № 568-ІХ);
 • документальних позапланових перевірок платників податків, за якими отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями;
 • документальних позапланових перевірок з підстав, визначених підпунктами 78.1.12, 78.1.14, 78.1.15, 78.1.16 пункту 78.1 статті 78 Кодексу.

ДПС: перевірки бізнесу в умовах карантину.

Державна програма «Доступні кредити «5-7-9%»

Уряд вдосконалює механізм державної програми «Доступні кредити «5-7-9%», розширює її функціонал та коло підприємців, які зможуть нею скористатися. Так, КМУ прийняв постанову «Про внесення змін до Порядку надання державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва».

Нові можливості для підприємців передбачені наступні:

 • збільшення максимальної суми кредиту з 1,5 млн. грн до 2 млн грн;
 • розширення інвестиційних цілей, на які можуть бути надані кредити;
 • придбання нежитлової нерухомості без права передачі такої нерухомості у платне або безоплатне користування третім особам;
 • придбання обʼєктів права інтелектуальної власності за договорами комерційної концесії (франчайзингу), повʼязаних із реалізацією субʼєктом підприємництва інвестиційного проєкту;
 • поповнення обігових коштів суб’єктів підприємництва у розмірі не більше 25% від загальної вартості інвестиційного проєкту, що фінансується шляхом кредитних коштів;
 • перегляд розрахунку процентної ставки за кредитом;
 • збільшення до 35% рівня максимальної суми сплати за гарантією Фонду розвитку підприємництва з відповідним збільшенням допустимого рівня частки проблемної заборгованості за кредитами, наданими новоствореним суб’єктам підприємництва, до 25%.

Постановою також передбачені зміни задля запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). Більш детально: https://bit.ly/3dWeyvL


Програма «5-7-9» буде продовжена на наступний рік.


Кабмін схвалив зміни до державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» для підтримки малого та середнього бізнесу в умовах карантину.

Соцстрахування працівників

Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатностю

Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатностю надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання також такого страхового випадку як перебування в спеціалізованих закладах охорони здоров’я, а також й на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій. Така допомога виплачується Фондом соціального страхування України застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією інвалідності незалежно від звільнення, припинення підприємницької або іншої діяльності застрахованої особи в період втрати працездатності, у порядку та розмірах, встановлених законодавством. Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок настання зазначеного вище страхового випадку, здійснюється за рахунок коштів роботодавця у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Особам, які перебувають в спеціалізованих закладах охорони здоров’я, а також й на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій, виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності у розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу.

За погодженням між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом для працівника може встановлюватись гнучкий режим робочого часу на визначений строк або безстроково як при прийнятті на роботу так і згодом.

Час простою не з вини працівника, в тому числі на період оголошення карантину встановленого Кабінетом Міністрів України, оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).

Допомога у зв’язку з тимчасовим безробіттям

У разі, коли роботодавцем вживаються заходи щодо профілактики та запобігання поширенню епідемії на виконання відповідного рішення обласної державної адміністрації, право на допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатностю мають усі застраховані особи, в тому числі працівники, з якими роботодавцем оформлено трудові відносини.

Сума допомоги у зв’язку з тимчасовим безробіттям надається роботодавцям, у тому числі фізичним особам - підприємцям, які є застрахованими особами із числа суб’єктів малого та середнього підприємництва за період проведення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України.

Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатностю на період карантину надається у разі сплати роботодавцем або фізичною особою - підприємцем, який є застрахованою особою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом шести місяців, що передують даті зупинення діяльності.

Кабінет Міністрів України затвердив механізм надання коштів у зв’язку з тимчасовою непрацездатностю на період карантину. Для отримання допомоги на період карантину роботодавець або фізична особа - підприємець, який є застрахованою особою має звернутись до центру зайнятості за місцем реєстрації його як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та готує пакет визначенних документів.

З програмою фінансування допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатностю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України можна ознайомитись за посиланням: https://bit.ly/35sdSKG

Допомога на дітей

Допомога на дітей призначається і виплачується фізичним особам - підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку і сплатили єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за усі місяці 2019 року або протягом усіх місяців 2019 року після державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

Допомога на дітей призначається на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та на один місяць після дати його відміни одному з батьків (опікуну) на кожну дитину до досягнення нею 10 річного віку (включно) у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для дітей відповідних вікових груп станом на 1 січня 2020 р., і виплачується щомісяця за повний місяць.

Редакція від 02.04.2020: https://bit.ly/2UBbiOQ (ЗУ № 533-IX)

Редакція від 30.03.2020: https://bit.ly/34366GB (ЗУ № 540-IX)

Редакція від 22.04.2020: https://bit.ly/2WmXBCN (ПКМУ №306)

Редакція від 22.04.2020: https://bit.ly/3c3UNAp (ПКМУ №329)

Редакція від 13.05.2020: https://bit.ly/2M7FU5j (ЗУ № 591-ІХ)


В Україні збільшено максимальний розмір допомоги у зв’язку з безробіттям.


КМУ затвердив новий Порядок надання допомоги щодо часткового безробіття.

Виконання кредитних договорів

Банки зобов’язані забезпечити безпербійну роботу дистанційних каналів обслуговування та контакт-центрів. Банки можуть визначати самостійно та змінювати режим роботи відділень, кількість та перелік операцій у конкретних відділеннях.

У разі прострочення споживачем у період з 01 березня до останнього календарного дня місяця (включно), в якому завершується дія карантину виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит споживач звільняється від відповідальності перед кредитодавцем за таке прострочення. В тому числі, але не виключно, споживач в разі допущення такого прострочення звільняється від обов’язків сплачувати кредитодавцю неустойку (штраф, пеню) та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) споживачем зобов’язання за таким договором. Нарахування неустойки (штрафи, пені або будь-яких інших обов’язкових платежів) за несвоєчасне здійснення платежів за споживчими кредитами у період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) не здійснюється.

У період з 01 березня до останнього календарного дня місяця (включно), в якому завершується дія карантину забороняється збільшення процентів за користування кредитом (в тому числі, але не виключно, прострочення споживачем у період з 01 березня до останнього календарного дня місяця (включно), наступного за місяцем, в якому завершується дія карантину виконання зобов’язань зі сплати платежів). Така заборона не поширюється на випадки застосування змінюваної процентної ставки, за яких кредитодавець самостійно, з визначеною у кредитному договорі періодичністю, має право збільшувати та зобов’язаний зменшувати процентну ставку відповідно до умов і в порядку, встановлених кредитним договором.

Призупиняється обов’язок виконання основного зобов’язання, виконання якого забезпечене іпотекою, та не допускається звернення стягнення на предмет іпотеки на період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

У період здійснення в Україні заходів щодо запобігання виникнення, поширення і розповсюдження епідемій, зокрема короновірусу (COVID-19) у зв’язку із такими заходами, забороняється підвищення процентної ставки за кредитним договором.

Відтерміновується набрання чинності ЗУ “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг” до 1 серпня 2020 року (до запропонованих змін набрання чинності планувалося з 19 квітня 2020 року), а окремих його положень – до 1 січня 2021 року (замість 1 жовтня 2020 року).

Редакція від 17.03.2020: https://bit.ly/2UBbiOQ (ЗУ № 533-IX)

Редакція від 30.03.2020: https://bit.ly/34366GB (ЗУ № 540-IX)

Редакція від 13.05.2020: https://bit.ly/2V7jaHP (ЗУ № 591-IX)

Відтермінування декларування

Річна декларація про майновий стан і доходи за 2019 рік подається до 01 липня 2020 року, окрім випадків, коли така декларація може бути подана пізніше цього терміну.

Фізична особа зобов’язана самостійно до 01 жовтня 2020 року сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею річній декларації про майновий стан і доходи за 2019 рік.

Корисні посилання

Дія.Бізнес

Національна онлайн-платформа для підприємців

Доступні кредити 5-7-9%

Державна кредитна програма

Чат підтримки підприємців Дія

Цілодобова кваліфікована допомога

Продовжуючи відвідування веб-сайту, Ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності