Портал працює у тестовому режимі. Приймаємо зауваження або пропозиції

Огляд торговельної політики Республіки Північна Македонія

У період 15 та 17 липня 2019 року у Світовій організації торгівлі в м. Женева (Швейцарська Конфедерація) проводився другий Огляд торговельної політики Республіки Північна Македонія. Участь у цьому заході дозволила членам СОТ дізнатися про зміни торговельної, економічної та інвестиційної політики Північної Македонії, а також спільно проаналізувати результати реалізації законодавчих, інституційних та економічних реформ, досягнуті з часу проведення попереднього огляду у 2013 році.

Обговорювалися два основні документи – звіти, підготовлені Урядом Північної Македонії та Секретаріатом СОТ (документи WT/TPR/G/390 і WT/TPR/S/390), а також запитання, які становили торговельний інтерес для інших членів СОТ, та відповіді на них від Північної Македонії. Всього Північною Македонією було завчасно отримано понад 130 письмових запитань, які стосувалися особливостей торговельного, економічного та інвестиційного режиму цього члена СОТ.

Учасники засідання відзначали тенденції зростання економіки Північної Македонії, що характеризувалися щорічним темпом росту ВВП у середньому на 2,2 відсотка протягом 2012-2018 років, збільшенням розміру ВВП на душу населення, зниженням рівня безробіття з 31 відсотка до 21 відсотка, а також суттєвим зменшенням рівня бідності. Обсяг прямих іноземних інвестицій збільшився майже в 5 разів за зазначений період, що також свідчить про покращення економічної ситуації в Північній Македонії

Високо оцінювалися результати проведених реформ у сфері дерегуляції, наслідком яких стало істотне спрощення умов для ведення бізнесу і покращення позиції Північної Македонії в рейтингу Doing Business - підвищення з 29 місяця у 2013 році до 10 місця серед 190 країн світу у 2019 році, випереджаючи 26 країн ЄС (третє місце зайняла Данія, дев’яте місце – Великобританія).

Зазначалося і про прагнення Північної Македонії до забезпечення відкритості торговельної та економічної політики через регіональну та міжнародну інтеграцію, як в рамках СОТ, так і шляхом укладання угод про вільну торгівлю, з метою підвищення конкурентоспроможності своєї економіки, яка сильно залежить від розвитку торгівлі.

Так, одним із стратегічних пріоритетів Північної Македонії є інтеграція до ЄС. На досягнення цієї мети спрямовані законодавчі, інституційні та економічні реформи Північної Македонії. Процес наближення законодавства Північної Македонії до права ЄС триває понад десятиріччя. Повернення стабільності у країні після завершення політичної кризи 2015-2017 років, а також вирішення з Грецією проблемного питання щодо назви Республіки дозволило Північній Македонії подолати певні виклики, які заважали процесу європейської та міжнародної інтеграції.

У цьому зв’язку члени СОТ вітали прогрес, досягнутий Північною Македонією у реалізації інституційних реформ та адаптації національного законодавства відповідно до правил ЄС у багатьох сферах її торговельної та економічної політики. Серед останніх змін згадувалися: вимоги щодо підвищення прозорості та передбачуваності згідно з новим законом про публічні закупівлі; удосконалення митного законодавства та процедур; створення в цілому відкритого режиму для надходження прямих іноземних інвестицій.

Учасники засідання також відмічали активну участь Північної Македонії в СОТ, вітаючи прийняття Протоколу про внесення змін до Угоди ТРІПС, приєднання до Угоди СОТ про торгівлю цивільною авіатехнікою, застосування майже всіх положень Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі одразу після набрання нею чинності. Згадувалося і про участь Північної Македонії у реалізації спільних ініціатив СОТ, таких як внутрішнє регулювання сфери послуг, електронна комерція, сприяння участі малих і середніх підприємств та жінок у міжнародній торгівлі, - для забезпечення подальшого розвитку міжнародної торговельної системи. Висловлювалися також сподівання про завершення процесу приєднання Північної Македонії до Угоди СОТ про державні закупівлі до кінця поточного року.

Водночас у виступах деяких членів СОТ зазначалося про деякі аспекти економічної, торговельної та інвестиційної політики Північної Македонії, на які доцільно звернути більше уваги у процесі реформування. Так, учасники засідання закликали Північну Македонію прискорити реалізацію започаткованих структурних реформ з метою покращення ситуації на ринку праці, зменшення розміру тіньового сектору економіки, покращення якості державних органів та удосконалення податкової системи. Зазначалося, що такі реформи необхідні для вирішення одного з головних проблемних питань Північної Македонії - низького рівня продуктивності праці.

Зацікавленість деяких членів СОТ, у тому числі і України, викликали заходи Північної Македонії, передбачені у нещодавно прийнятих Плані економічного розвитку та Промисловій стратегії, метою яких є сприяння розвитку виробничого сектору, залученню прямих іноземних інвестицій та збільшенню інвестування всередині країни. Запитання також порушувалися і щодо ефективності різних схем підтримки бізнесу, що застосовуються Північною Македонією.

Згадувалася також необхідність модернізації транспортної інфраструктури та зменшення рівня державного контролю за цінами.

Що стосується тарифного режиму Північної Македонії, то члени СОТ висловлювали занепокоєння стосовно перевищення тарифних ставок, що застосовуються за 13 тарифними лініями, їх зв’язаних рівнів (згідно з аналізом Секретаріату СОТ), а також застосування більш високих ставок тарифів на сільськогосподарську продукцію у порівнянні з промисловими товарами.

Зазначалося також і про необхідність направлення Північною Македонією в СОТ нотифікацій про внутрішню підтримку сільського господарства, санітарних та фітосанітарних вимог (у тому числі щодо методів оцінки ризиків), кількісних обмежень імпорту, забезпечивши дотримання своїх міжнародних зобов’язань щодо прозорості та передбачуваності торговельного режиму.

У виступах багатьох учасників наголошувалося на необхідності удосконалення режиму захисту прав інтелектуальної власності у Північній Македонії, ураховуючи відсутність системи спеціалізованих судових органів та надійної статистичної інформації у цій сфері.

Слід зазначити, що від України також було завчасно підготовлено письмові запитання до Північної Македонії, які були окреслені у виступі представника української сторони під час першого дня засідання. Тематика запитань від України кореспондувалася із запитаннями, про які згадувалося у виступах інших членів СОТ.

Довідково: Україною порушувалися питання щодо можливих змін тарифної політики Північної Македонії у сфері сільського господарства; митних та дозвільних процедур при імпортуванні товарів; вимог щодо сертифікатів відповідності; санітарних та фітосанітарних вимог; захисту прав інтелектуальної власності; державної підтримки сільського господарства; особливостей функціонування сектору фінансових послуг, участі Північної Македонії у подальшій діяльності СОТ стосовно електронної комерції та внутрішнього регулювання сфери послуг тощо.

Північною Македонією було забезпечено своєчасне надання відповідей на всі завчасно направлені запитання до початку першого дня засідання.

Так, наприклад, на письмове запитання України щодо тарифного режиму Північної Македонії у сільськогосподарському секторі було отримано відповідь щодо намірів Північної Македонії здійснити подальшу лібералізацію існуючого тарифного режиму з країнами, з якими укладено угоди про вільну торгівлю.

Зважаючи на викладене та ураховуючи укладену Угоду про вільну торгівлю між Республікою Північна Македонія та Україною, у виступах представника української сторони, оголошених під час першого та другого дня засідання, було зазначено про зацікавленість у посиленні подальшого співробітництва України з Північною Македонією, як в рамках цієї Угоди, так і в рамках СОТ, для забезпечення подальшого економічного зростання в обох країнах та розвитку багатосторонньої торговельної системи.

Крім того, у заяві від України, висловленої під час першого дня засідання, було також відмічено досягнення економічної та торговельної політики Північної Македонії (щорічне зростання ВВП, збільшення ВВП на душу населення на понад 40 відсотків, зниження рівня безробіття, а також суттєве зменшення рівня бідності), про прогрес у реалізації законодавчих, інституційних та економічних реформ у напрямі євроінтеграції, а також істотне спрощення умов для ведення бізнесу і покращення позиції Північної Македонії в рейтингу Doing Business 2019.

Україною віталися заходи, здійснені Північною Македонією у сфері спрощення процедур торгівлі, а також подання інструменту приєднання до Угоди СОТ про торгівлю цивільною авіатехнікою.

Під час другого дня засідання у виступі голови делегації Північної Македонії, Міністра економіки Північної Македонії Крешника Бектеші (Kreshnik Bekteshi), було надано відповіді на основні блоки занепокоєнь, висловлених членами СОТ у процесі обговорень. Так, було зазначено про заходи з удосконалення національного законодавства з метою наближення його до правил ЄС, повідомлено про плани стосовно підвищення конкурентоспроможності виробничого сектора та зменшення тіньового сектору, згадано про прийняття програми модернізації транспортної інфраструктури, підготовку необхідних нотифікацій для їх подальшого направлення до СОТ, підвищення кваліфікації суддів у сфері захисту прав інтелектуальної власності та процес створення відповідної статистичної бази тощо. Також було окремо наголошено на відповідності тарифних ставок їх зв’язаним рівням за 8 із 13 згаданих тарифних ліній і повідомлено про підготовку змін до Митного тарифу Північної Македонії з метою забезпечення відповідності тарифних ставок за 5 тарифними лініями їх зв’язаним рівням.

Виступи у другий день засідання також оголосили представники України, ЄС, США та Бразилії. Зокрема, у виступі представника української сторони було наголошено на зацікавленості України у подальшому розвитку двосторонніх торговельно-економічних відносин з Північною Македонією в рамках режиму вільної торгівлі, у тому числі зазначено про важливість питання покращення доступу до ринку сільськогосподарської продукції. Крім того, було висловлено сподівання, що Північна Македонія продовжить реалізацію започаткованих реформ та зможе продемонструвати ще більше досягнень під час свого наступного огляду торговельної політики.

Закриваючи засідання, Глава Органу СОТ з огляду торговельної політики висловив сподівання, що цей захід буде корисним для Північної Македонії, яка зможе врахувати та реалізувати отримані конструктивні коментарі та пропозиції для забезпечення подальшого удосконалення свого торговельного режиму.

З більш детальною інформацією щодо Огляду можна ознайомитися на офіційному веб-сайті СОТ за посиланням, де також є доступними для завантаження звіти, підготовлені Урядом Республіки Північна Македонія та Секретаріатом СОТ (документи WT/TPR/G/390 і WT/TPR/S/390), та інші матеріали щодо торговельної політики зазначеної країни.

Продовжуючи відвідування веб-сайту, Ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності