Портал працює у тестовому режимі. Приймаємо зауваження або пропозиції

Огляд торговельної політики країн-членів Східноафриканського співтовариства

Третій спільний Огляд торговельної політики Східноафриканського співтовариства (далі – САС) було проведено 20 та 22 березня 2019 року під час засідання Органу СОТ з огляду торговельної політики у м. Женева (Швейцарська Конфедерація).

Довідково: Східноафриканське співтовариство (East African Community) включає в себе п`ять країн Східної Африки – членів СОТ: Республіку Бурунді, Республіку Кенія, Республіку Руанда, Об’єднану Республіку Танзанія та Республіку Уганда.

Під час проведення цього заходу члени СОТ мали можливість поглибити своє розуміння особливостей торговельного режиму та результатів реалізації економічних реформ в зазначених країнах, а також ролі САС у розвитку торговельних відносин в Африці в цілому та у регіоні зокрема.

Обговорювалися два основні документи – звіти, підготовлені Секретаріатом СОТ та САС (документи WT/TPR/S/384 і WT/TPR/G/384), а також запитання, які становили торговельний інтерес для інших членів СОТ, та відповіді на них від країн САС.

Під час засідання відзначалися економічна стійкість цього регіону та одночасне покращення основних соціально-економічних показників у період між попереднім оглядом у 2012 році. Такий стан значною мірою підтримувався збільшенням державних інвестицій в інфраструктуру, зокрема у сфери транспорту, енергетики та інформаційно-комунікаційних технологій. Враховуючи наявність дефіцитів бюджетів, а також перспективу макроекономічної інтеграції в рамках САС та очікуване зменшення залежності її членів від «прикордонних» податків, деякі учасники закликали до реалізації більш зваженої фіскальної політики. Висловлювалася підтримка імплементації подальших реформ, спрямованих на збільшення участі жінок в економіці, для забезпечення більшої її інклюзивності.

Визнаючи прихильність членів САС до правил багатосторонньої торговельної системи, учасники засідання цікавилися станом імплементації положень Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі на регіональному та національному рівнях. Делегаціям Бурунді та Танзанії пропонувалося якнайшвидше ратифікувати цю Угоду, а Кенії та Уганди – повідомити про свої зобов’язання, визначені як категорії В та С.

Члени СОТ вітали досягнення членів САС у напрямі лібералізації торгівлі, відзначивши відміну деяких тарифних та нетарифних заходів, прискорення проходження митних процедур, запровадження схеми уповноважених економічних операторів та забезпечення взаємозв’язку їх митних систем. Також було відзначено прагнення членів САС до більш глибокої інтеграції, зокрема прийняття Протоколу, який передбачає створення Східноафриканського валютного союзу до 2024 року. Водночас наголошувалося на низьких обсягах торгівлі товарами всередині САС через, насамперед, існування нетарифних бар’єрів.

У цьому зв’язку члени СОТ рекомендували членам САС продовжувати реалізацію заходів, спрямованих на спрощення митних процедур та вимог стосовно документації. Також висловлювалися пропозиції щодо подальшої гармонізації правил внутрішнього оподаткування, стандартів та правил технічного регулювання, режимів конкуренції та захисту прав інтелектуальної власності, а також секторальних політик, включаючи сферу послуг. Деякі учасники закликали членів САС обмежити частоту та обсяги використання звільнень від прийнятих зобов’язань, взятих в рамках єдиного зовнішнього тарифу. Крім того, зростання неадвалорних ставок мита згідно з єдиним зовнішнім тарифом також викликало занепокоєння деяких членів СОТ.

Члени СОТ у своїх виступах закликали членів САС забезпечити дотримання взятих міжнародних зобов’язань щодо “зв’язаних” тарифів та далі покращувати стан дотримання правил СОТ, зокрема щодо подання нотифікацій, митної оцінки, санітарних та фітосанітарних заходів, технічного регулювання та захисту прав інтелектуальної власності. Висловлювалися пропозиції щодо набуття членами САС статусу спостерігачів щодо Угоди СОТ про державні закупівлі, а також приєднання до реалізації спільних ініціатив СОТ щодо спрощення інвестування для забезпечення розвитку, сприяння участі малих і середніх підприємств у міжнародній торгівлі, електронної комерції тощо.

Крім того, було приділено увагу необхідності забезпечення ефективної діяльності єдиного митного простору САС, гармонізації національних стандартів з міжнародними, систематизації санітарних і ветеринарних заходів регіону та їх транспарентності, послідовної реалізації порядку денного щодо інтеграції до Африканської континентальної зони вільної торгівлі, підвищення ефективності міжнародної технічної допомоги, у тому числі, відповідних програм СОТ, що спрямовуються на підтримку торгівлі та сталого економічного розвитку членів САС.

Надання понад 400 завчасно направлених письмових запитань, а також участь у засіданні представників 33 делегацій підтвердили значну зацікавленість членів СОТ стосовно торговельного режиму членів САС.

Слід зазначити, що Експортна стратегія України (“дорожня карта” стратегічного розвитку торгівлі) на 2017 - 2021 роки, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1017-р, наголошує на наявності потенціалу для розширення присутності українських товарів та послуг на ринку Африканського континенту.

У цьому зв’язку від України також було підготовлено письмові запитання до членів САС, які були окреслені у виступі представника української сторони під час засідання.

Довідково: питання від України до членів САС стосувалися, зокрема: складного режиму сертифікації продукції; особливостей застосування санітарних та фіто-санітарних заходів; функціонування сектору фінансових послуг; оподаткування; процедури взаємного визнання реєстрації ветеринарних препаратів; боротьби з обігом контрафактних товарів; технічного регулювання; торгівлі послугами; інвестиційного режиму; формування стратегічного резерву сільськогосподарської продукції та політики розвитку аграрного сектору; спрощення торгівлі; заходів у сфері туризму тощо.

Закриваючи засідання, Глава Органу СОТ з огляду торговельної політики висловив впевненість, що врахування конструктивних пропозицій, висловлених членами СОТ під час цього заходу, допоможе країнам САС підвищити свою конкурентоспроможність, сприятиме вирішенню наявних проблемних питань та подоланню майбутніх викликів.

З більш детальною інформацією щодо Огляду можна ознайомитися на офіційному веб-сайті СОТ за посиланням, де також є доступними для завантаження згадані звіти та інші матеріали щодо торговельної політики членів САС.

Продовжуючи відвідування веб-сайту, Ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності