Портал працює у тестовому режимі. Приймаємо зауваження або пропозиції

Огляд торговельної політики Республіки Філіппіни

У період 26 та 28 березня 2018 року у м. Женева (Швейцарська Конфедерація) проходив п’ятий Огляд торговельної політики Філіппін, який дозволив членам СОТ поглибити розуміння торговельної, економічної та інвестиційної політики зазначеної країни.

Обговорювалися два основні документи – звіти, підготовлені Урядом Республіки Філіппіни (документ WT/TPR/G/368) та Секретаріатом СОТ (документ WT/TPR/S/368), а також запитання, які становили торговельний інтерес для інших членів СОТ (понад 300 запитань від 22 членів СОТ), та відповіді на них від Філіппін.

З часу попереднього огляду у 2012 році економічна ситуація в Філіппінах значно покращилася: обсяг реального ВВП у 2012-2017 роках щорічно зростав у середньому на 6%, ВВП на душу населення збільшувався, а рівень бідності знижувався. Торгівля відігравала важливу роль у сприянні такому розвитку, свідченням чого є стабільне зростання обсягів експорту промислових товарів, зокрема електроніки та електричних товарів, а також послуг.

Під час заходу високо оцінювалося прагнення Філіппін до збереження та укріплення багатосторонньої торговельної системи. Зокрема, у своїх виступах члени СОТ відзначали активну роль цієї країни у просуванні переговорного процесу стосовно субсидій в галузі рибальства, а також у роботі СОТ щодо сприяння участі малих і середніх підприємств у міжнародній торгівлі. Віталися ратифікація Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі та подання Республікою Філіппіни відповідних нотифікацій про визначення положень цієї Угоди категоріями A, B та C, а також дотримання зобов’язань, взятих відповідно до Угоди СОТ про інформаційні технології.

Учасники засідання висловлювали прихильність політиці реалізації реформ, запроваджених Філіппінами у період між оглядами, у таких сферах як інвестування, митна справа, забезпечення розвитку конкуренції, захист інтелектуальної власності та державні закупівлі. Водночас зазначалося і про необхідність подальшого удосконалення інвестиційного режиму та механізму державних закупівель з метою підвищення конкурентоспроможності економіки та залучення іноземних інвестицій. Так, деякі члени СОТ висловлювали занепокоєння стосовно умов доступу до ринку для іноземних постачальників під час проведення державних закупівель та закликали Філіппіни вжити заходи у напрямі їх покращення. Інші учасники пропонували Філіппінам розглянути питання щодо приєднання до Угоди СОТ про державні закупівлі.

Серед заходів, вжитих Філіппінами з метою покращення режиму іноземного інвестування, члени СОТ відзначали можливість 100% частки іноземного капіталу у банківському секторі та лібералізацію доступу до певних професійних послуг. Проте порушувалися запитання щодо встановлених обмежень частки прямих іноземних інвестицій у деяких інших секторах та сферах діяльності (наприклад, у сфері роздрібної торгівлі).

Не залишаючи поза увагою заходи Філіппін, спрямовані на спрощення митних правил та процедур, а також на запобігання корупційним діянням під час надання митних послуг, деякі учасники закликали до подальшого покращення умов ведення бізнесу, включаючи полегшення режиму видачі дозволів та ліцензій у певних секторах.

Ураховуючи зростання середньої ставки MFN тарифу, що застосовується (з 6,4% до 7,6%), члени СОТ закликали Філіппіни розглянути питання щодо зниження високих ставок тарифів, насамперед на сільськогосподарську продукцію та автомобілі, а також збільшити кількість зв’язаних тарифних ліній.

Запитання порушувалися і щодо загальних напрямів реформування сільського господарства, а також режиму забезпечення безпечності харчових продуктів, у тому числі і стосовно вимог ввезення сільскогогосподарської продукції.

Члени СОТ пропонували також Філіппінам підвищити прозорість своєї торговельної політики шляхом своєчасного подання необхідних нотифікацій в СОТ, особливо у сфері сільського господарства.

Слід також зазначити, що в Експортній стратегії України (“дорожній карті” стратегічного розвитку торгівлі) на 2017 - 2021 роки, схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1017-р, Філіппіни визначено однією з країн, віднесених до ринків у фокусі, на яких українські виробники мають значний потенціал для експорту продукції.

У цьому зв’язку Україною також було порушено письмові запитання до Філіппін, про які було озвучено у виступі представника України під час засідання.

Підсумовуючи результати засідання, Глава Органу СОТ з огляду торговельної політики та інші учасники висловлювали сподівання, що Республіка Філіппіни продовжить реалізацію започаткованих реформ торговельної політики та приділить достатню увагу вирішенню питань, що викликають занепокоєння у членів СОТ (стосовно існуючих обмежень прямих іноземних інвестицій, певних санітарних та фітосанітарних заходів, високого рівня державної підтримки щодо рису тощо), для подальшого удосконалення свого торговельного режиму.

Продовжуючи відвідування веб-сайту, Ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності