Портал працює у тестовому режимі. Приймаємо зауваження або пропозиції

Валютний контроль при виконанні зовнішньоекономічних договорів

Валютний контроль при виконанні зовнішньоекономічних договорів

Валютний нагляд здійснюється органами валютного нагляду (Національним банком України та Державною податковою службою України) та агентами валютного нагляду з метою встановлення відповідності здійснюваних операцій валютному законодавству з урахуванням ризик-орієнтованого підходу і без втручання у відповідні валютні операції та діяльність суб’єктів таких операцій, крім тих, що не відповідають вимогам валютного законодавства.

Дотримання суб'єктами господарювання - резидентами України граничних строків розрахунків за експортно-імпортними операціями є ключовим елементом у валютному нагляді і регулюється Законом України “Про валюту і валютні операції” та Положенням про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті.

Валютні операції здійснюються без обмежень відповідно до законодавства України, крім встановлених законодавством винятків. Національний банк України має право встановлювати мінімальні граничні суми та строки розрахунків за операції з експорту та імпорту товарів.

Згідно з пунктом 16 Розділу I Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті розрахунки за зовнішньоекономічними операціями здійснюються виключно через рахунки в банках.

У Розділі II цього ж Положення вказано, що граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів становлять 365 календарних днів. Вони не поширюються на операцію з експорту, імпорту товарів (уключаючи незавершені розрахунки за операцією), сума якої (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції) є меншою, ніж розмір, установлений для фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу згідно із законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, крім дроблення операцій з експорту товарів або дроблення валютних операцій.

Продовжуючи відвідування веб-сайту, Ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності